, jij bent mijn

Leraar van het Jaar

Internet lag plat, maar jij hield me recht

#iedereenleraarvanhetjaar